Nachádzate sa na testovacej stránke spoločnosti InetSol, s.r.o. Prejdite priamo na príslušnú vetvu (zadaním domény druhej úrovne, napr. projekt1.pretest.eu) a zadajte Vaše meno a heslo.
(Pokiaľ ste klientom firmy alebo ste klientom spoločností, pre ktorú firma subdodávateľsky vyvíja softvér, a neobržali ste prihlasovacie údaje, kontaktujte vašu dodávateľskú firmu alebo priamo firmu InetSol, s.r.o.)

PRÁVNA OCHRANA
1. Obsah týchto stránok je určený výhradne pre klientov spoločnosti InetSol, s.r.o., resp. pre klientov spoločností, pre ktoré firma InetSol, s.r.o. subdodávateľsky vyvíja softvér. Ak nespĺňate žiadne z týchto kritérií, táto stránka, jej podstránky a ich obsah nie sú určené pre Vás.
2. Ak nepatríte k oprávneným osobám podľa bodu 1. a vlastníte prihlasovacie údaje, zrejme ste sa k nim dostali neštandardným spôsobom a ich vlastníctvo Vás neoprávňuje prehliadať si obsah k nim patriacich stránok. Všetky pôvodné a licencované kódy na nich umiestnené sú chránené autorským zákonom a licenciou, obsah databáz na nich umiestnených je chránený obchodným tajomstvom. Akýmkoľvek postupom, ktorým odcudzíte/zverejníte tieto informácie, sa vystavujete riziku trestného stíhania.